Občina Poljčane

Turizem

 V občini Poljčane aktivno delujeta dva društva iz področja turizma. To staTD Samostan Studenice in TD Lucija. Njihova naloga je predsvem skrb za promocijo občine, izvajanje prireditev, skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, ohranjanje običajev,…

 

TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE

TD Samostan Studenice deluje od leta 1998 in šteje preko 120 članov. Društvo se zavzema za povezanost in urejenost v kraju, organizira izoobraževalne delavnice za male in velike, pripravlja prireditve za vse generacije, ter povezuje veliko skupnost ljudi oz. prostovoljcev. Osnovno poslanstvo društva je skrb za ohranjanje starih običajev, ki jih prikazujejo in izvajajo predsvsem v okviru programa večjih prireditev. TD Studenice vsako leto izpelje organizacijo naslednjih prireditev:

- Žive jaslice je tradicionalna prireditev ob koncu leta. Jaslice uprizorijo na Sveti večer, Božič in Štefanovo. Samo dogajanje se odvija na območju trga, samostanskega kompleksa in grajske vzpetine, vključno z ruševinami starega gradu. Na prireditvi sodeluje preko 100 oseb in 50 živali. Od leta 2009 uprizorijo predstavo prilagojeno invalidom in starejšim. Znano je, da Žive jaslice obišče množica ljudi iz bližnje in daljne okolice.

- Od ostalih prireditev omenimo še Grajski večer s kresovanjem v mesecu juniju, Gregorjevanje v mesecu marcu in Lucijin sejem v decembru.

Društvo sodeluje in se povezuje z drugimi TD občin Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica. Predsednica društva je Maja Bračko.

Kontakt: samostan.studenice@gmail.com

Studenice_samostan

Samostan Studenice

Ozadje programa Pregledovalnik fotografij sistema Windows

Studenice

TURISTIČNO DRUŠTVO LUCIJA KRIŽEČA VAS

Turistično društvo Lucija v Križeči vasi deluje že 20 let in šteje preko 100 članov. Osnovno poslanstvo članov TD je skrb za urejeno in čisto okolico, ki je v vasi ne manjka, razvoj turizma na vasi, organizacija družabnega življenja in in izvedba turističnih prireditev in dogodkov. Skrb za urejen videz vasi je bila v letih 2004 in 2006 nagrajena z drugim mestom na tekmovanju najlepših evropskih krajev, Entente florale, v letu 2005 pa so osvojili priznanje za najlepšo vas v Sloveniji, v letu 2015 pa je vas prejela naziv najboljše tematke poti.

Križeča vas se od leta 2013 ponaša z naslovom prva Etnološka vas v Sloveniji, katere ponos so sštevilni elementi kulturne in naravne dediščine. Posebej ponosni so na mlin na veter, ki stoji v središču vasi in melje moko za domače potrebe, ter novo kmečko izbo z krušno pečjoiz katere omamno zadiši po svežem kruhu. Med ostalimi, že uveljavljenimi simboli dediščine si lahko ogledamo 180 let staro stiskalnico na vasi, leseni kip Sv. Lucije, stari čebelnjak, oglarsko kočo s prikazom kuhanja oglja in tradicionalen stari kozolec s sjkednjem, kjer v bližini njiv na star način s cepini zmlatijo pšenico in jo nato vejajo v skednju. Posebnost vasi so urejeni vaški vodnjaki in okrasni kozolci ki obloženi s cvetjem krasijo dvorišča hiš.

S tako bogato kulturno dediščino ni naključje, da je Križeča vas prva etnološko kulturna vas z namenom izobraževanja o življenju v preteklosti z globokimi sporočili za sedanjost in izjemnega pomena za prihodnost.

Predsednik društva je Janko Kidrič

Kontakt: kidric.janko@gmail.com

Mlin na veter v Križeči vasi

Mlin na veter v Križeči vasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krizeca vas

Križeča vas