Občina Poljčane

Etnološka vas

KRIŽEČA VAS – UČNA VAS ETNOLOŠKO KULTURNE DEDIŠČINE

Križeča vas je naselje v Dravinjskih goricah, nad dolino Dravinje. Ima idealno lego za koriščenje naravnih virov (veter, sonce, voda). Ker leži v neposredni bližini zgodovinskega naselja Studenice, je toliko bolj pomembna vzpostavitev signalizacijskih elementov. Križeča vas je tesno povezana z zgodovino Studenic vse do 13. stoletja naprej, zato je zgodovinska dediščina sestavni del današnjega življenja ljudi v tej vasi.

Turistično društvo Lucija (ustanovljeno 1996) vodi aktivnosti v smeri povezovanja narave, družbe, čistega okolja, turizma, povezovanja lokalne skupnosti in sodelovanje s širšim zaledjem. Poseben pomen v Križeči vasi ima etnološka in kulturna dediščina, zato jo je potrebno s turistično signalizacijo tudi označiti. Razvoj etnološke in kulturne dediščine pomeni kot ustanovitvi prve etnološke vasi v Sloveniji. Ker je Križeča vas sestavni del učilnice v naravi, ki je sistemska podpora izobraževalnem procesu v Sloveniji, je nujno potrebna njena ureditev v smeri izkustvenega doživljanja kulture in dediščine.

MLIN NA VETER

Tovrstnih mlinov je bilo na območju Križeče vasi, Križnega vrha, Laporja in Hošnice v letu 1958 še 22. S ciljem ohranjivije tovrstne kulturne dediščine je bil na novo narejen mlin v Križeči vasi po načrtu delujočega mlina. V mlinu je dovoje »žrmelj« za mletje žit, ter urejen prostor za spoznavanje mlinarske dediščine. Ob mlinu je učno žitno polje.

OGLJEKUHA

Ohranjanje tradicije kuhanja oglja postaja vse bolj aktualno tudi zato, ker se oglje uporablja za izboljšavo kvalitete zemlje ter za energetski vir. Ogljekuha je v krajih kot Križeča vas, aktualno dandanes zaradi obnovljivih virov energije. Lesa je na razpolago dovolj, z oglekuho pa mu dajemo dodatno vrednost v pomenu uporabe pri dejavnostih na podeželju.

TRADICIONALNI KOZOLEC

Ohranjen kozolec z opremo za mlatev žita je prava vrednost, saj je še redkokje najti tovrstno dediščino, ki je povezana z življenjem ljudi. Ker je kozolec v dobrem stanju se lahko takoj uporabi za izobraževalno dejavnost, kar pomeni dodatno ponudbo tako za kraj kot tudi občino Poljčane. Še posebej je obogatitev za učilnico v naravi.

STISKALNICA ZA SADJE IN GROZDJE

Stiskalnica sadja in grozdja je bila restavrirana s ciljem, da se uporablja pri prikazu običajev in da se z njo stiska sok za potrebe v vasi. Ker je obnovljena in je v uporabi, je skupna označitev na tabli toliko bolj pomembna.

KMEČKA IZBA

Nova pridobitev etnološke učne vasi je tudi kmečka izba s krušno pečjo in prostorom za druženje. Celovita povezanost, od mlatve v starem kozolcu, mletja žita  mlinu, do peke kruha v peči, ponazarja celovitost ponudbe Križeče vasi.

ČEBELNJAK

Pridobivanje medu je stara dejavnost, močno povezana s skrbjo za naravo in zdravje. V Križeči vasi je čebelnjak kot učni objekt, kjer lahko spoznamo proces nastanka medu in izkušnje čebelarjev s tovrstnim delom. Ker so čebele simbol zdravega okolja, je velika pozornost namenjena skrbi za biotsko pestrost pokrajine.