Občina Poljčane

Vodenje in ogledi

V Občini Poljčane imamo registrirane 4 lokalne turistične vodnike za območje Štajerske. to so: Maja Bračko, Pankracij Hrup, Janko Kidrič in Vlado Skerbiš.

Vlado Skerbiš – vodenje v nemškem jeziku za Studenice in Križečo vas, prevajanje vodenja po Sloveniji

Janko Kidrič -vodenje Križeča vas +tel. 041 731 462

Pankracij Hrup – Studenice, elodnevna vodenja na območju domače regije, organizacija izletov po Sloveniji (romarski turizem) + tel: 031 458 366

Maja Bračko – Studenice, celodnevna vodenja na območju domače regije.  +tel: 040 432 810