Občina Poljčane

Kolesarske poti

DRAVINJSKA KOLESARSKA POT

Poteka po dolini reke Dravinje izven regionalne ceste in povezuje pokrajino med Bočem in dolino reke Dravinje. Pot je reliefno enostavna in primerna za vse ciljne skupine.

 

POLIGONSKA KOLESARSKA POT

Med naselji Novake, Vrhole in Modraže sta vzpostavljena dva učna poligona, ki ju povezuje Poligonska kolesarska pot. Pot nudi čudovite razglede po vinskih goricah in poteka večinoma po vrhovih gričev.

 

FORMILSKA KOLESARSKA POT

Povezuje občini Poljčane in Rogaška Slatina ter Dravinjsko dolino in Boč. Zaradi strmega reliefa in naklonov je pot precej zahtevna in primernejša za utrjene kolesarje. Pot je krožna, po severni strani Boča doseže planinski dom in cerkvico Sv. Miklavža, nato se preko Formile (suhega travnika) spusti proti Studenicam.

Kolesarske in učne poti v Občini Poljčane