Občina Poljčane

Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom

OPAZOVALNICA ZA PTICE Z DOŽIVLJAJSKIM PODESTOM

Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom je izobraževalni in vzgojni objekt ob Dravinjski učni poti pri naselju Podboč in predstavlja del vizije Občine Poljčane v smeri izobraževalnega turizma. Opazovalnica predstavlja učilnico na prostem z zastrtimi pogledi na naravo, ki jo obdaja. V nizu lesenih lamel, ki so zasnovani kot strukturna trstičja ob reki Dravinji, so interaktivno didaktični pripomočki za učenje skozi igro. Na dostopnem podestu, ki je zaradi poplavnega območja dvognjen, so tematski vrtiljaki o živalih in rastlinah narave ob Dravinji. Podest se nadaljuje v ritmu vertikal v opazovalnico za ptice ter se zaključi kot doživljajski podest, ki prikazuje namišljeno strugo reke Dravinje. Z učenjem skozi igro in ob prijetnem sprehodu v naravo želimo motivirati otroke in otroke po srcu za raziskovanje in opazovanje sveta okoli sebe.

Projekt predstavlja popolno novost v tem delu Sovenije, saj podobnega ali enakega objekta na območju Dravinjske doline še ni. Gre za objekt, ki služi opazovanju ptic Dravinjske doline, naravnih pojavov, rastlin … vsem mimoidočim, v okviru Učilnice v narave pa objekt predstvlja učni prostor in prostor za počitek.

Opazovalnica z ptice – Brošura

048

Test1

Opazovalnica za ptice